top of page

Ave, OsEconomia!

(Ekonomski fakultet u Osijeku, 2021.)

Ave, OsEconomia!_edited.jpg

Spomenica Ave, OsEconomia! oda je Ekonomskom fakultetu u Osijeku objavljena i predstavljena 2021. godine povodom proslave  šezdesetog rođendana Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Izabrani citati

Bavljenje ekonomijom plemenita je disciplina jer se poznavanjem ekonomskih zakona organiziraju društvene zajednice s težnjom dostizanja dobrobiti svakoga pojedinca.

Ekonomskim stručnjacima omogućena je važna uloga u stvaranju društva blagostanja i društva znanja u kojima je rad igra.

Studiranjem ekonomije stječu se sposobnosti upravljanja društvom, gospodarenja (ne)materijalnim resursima te sudjelovanja u izgradnji Budućnosti. 

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 4.

 

Igru malih brojeva upornost pretvara u igru velikih brojeva.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 8.

 

Društvene promjene i gibanja planeta vidljivi su tek u dugačkim razdobljima. 

 

Horvat, Jasna. 2021. 

Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 19.

 

Ekonomisti su lovci snova. 

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 26.

 

Ekonomija je znanstvena disciplina sposobna ostvariti snove pojedinaca i cijelih društvenih zajednica. Kako bi ostvarila neizgovorene snove, ekonomija ih otkriva i „lovi“ primjenom dostignuća društvenih i prirodnih znanosti. Jednom ulovljen san ekonomija materijalizira i takav ostvareni san objelodanjuje na dobrobit svima. Obavještavajući o ostvarenim snovima, ekonomija promovira kulturni identitet pojedinca i zajednice u kojoj je san sanjan.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 26.

 

Ekonomija je složenica dviju grčkih riječi (grč. oikos – kuća, domaćinstvo i grč. nomos – zakon o upravljanju). Prvotno značenje ekonomije – znanje upravljanja kućom, prošireno je na znanje o upravljanju većim I složenijim sustavima, ali s ciljem ostvarivanja dobrobiti za sustav u cjelini kao i za sve njegove dionike.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 27.

Ekonomisti u vremenu otkrivaju četiri sloja:

trend – temeljni smjer pojave,

sezonu – očekivani rast ili pad pojave u jednoj godini,

cikličnost – kružnu izmjenu pojave u dužem razdoblju i

slučaj – neočekivani utjecaj na pojavu.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 35.

 

Ekonomija je znanost o opredmećivanju i uporabi društvenih dostignuća, a fakultetskom se izobrazbom uvećavaju snage i sposobnosti budućih ekonomista.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 36.

 

Ekonomski jezik govori se na svim kontinentima i razumijeva u svim državama.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 49.

 

Ekonomija je medij za dostizanje blagostanja.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 50.

 

Izdavaštvo nadvladava misaona lutanja povezujući udaljene istraživače srodnih tema.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 52.

 

Kreativno ponašanje započinje unaprjeđivanjem postojećih pojava.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 56.

 

Elite su oblikovatelji obrazaca. Razina elitizma ovisi o zahtjevnosti postavljenoga obrasca.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 64.

 

Ekonomska predviđanja oslanjaju se na mjerenja prethodnih učinaka i stajališta društvenih skupina.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 65.

 

Idejni pojedinac gnomon je ekonomije.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 67.

 

Student je OS visokoga obrazovanja.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 68.

 

Vrijednost pothvata izražena je dužinom njegova trajanja u Vremenu.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 70.

 

Težnja ekonomije predviđati je društvena i tehnološka kretanja kako bi se usmjeravanjem gospodarstva

razvijali pojedinci i društvo.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 76.

 

Vijećanje je podloga za odlučivanje

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 80.

 

Uspostavljanjem ravnoteže u ulaganjima i s njima povezanim očekivanjima (potraživanjima) održava se stabilnost sučeljenih dionika.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 90.

 

Širina pogleda uvećava raznovrsnost rješenja.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 94.

 

Informatika usavršava ljudske sposobnosti, a kvantitativne metode logiku kao potporu

znanju, iskustvu i intuiciji.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 96.

 

Kvantitativna je ekonomija umjetnost brojčanoga opisivanja, analiziranja i predviđanja ekonomskih pojava.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 97.

 

Osoba je OS ekonomskih znanosti.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 100.

 

Marketing je medij određen dosjetljivošću i tehnologijom.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 101.

 

U poduzetničkom nadmetanju Budućnost je izazov i motiv.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 105.

 

Umni I tehnološki napredak čovječanstvo duguje poduzetnicima čiji su pothvati pomicali razine spoznaje, vještina i ekonomije. Nerijetko su takvi pothvati povezani s nerazumijevanjem ili neprihvaćanjem, ali su organizacijska i upravljačka usavršavanja takvih pothvata omogućila njihovu širu primjenu kao i buduća razvijanja sukladna tehnološkom napretku. Poduzetnički pothvati rezultat su interakcije ljudi obrazovanih za poduzetničke kompetencije te poduzetničke okoline. Međusobno različita po intenzitetu inovativnih i kreativnih rješenja, poduzetnička se poduzeća (kao i drugi poslovni subjekti) oslanjaju na menadžment i organizaciju kako bi dostignuli ostvarenje postavljenih ciljeva. Pritom je važno naglasiti kako se ostvarivanje poslovnih ciljeva postiže planiranjem, organiziranjem, upravljanjem

ljudskim potencijalima, motiviranjem i vođenjem te kontroliranjem.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 105.

 

Društvo i priroda posjeduju brojne sličnosti među kojima su i sklonost ustaljenim obrascima u ponašanjima, ali i u promjenama. Razumijevanje budućih promjena počiva na otkrivanju i razumijevanju postojećih obrazaca.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 108.

 

Povezanost nacionalnih ekonomija u okviru međunarodne ekonomije povećava se razvojem tehnoloških dostignuća i njihovom sve širom dostupnošću. Internet i globalno trgovanje „iz vlastite sobe“ pomiču pitanja nacionalne ekonom e na pitanja međunarodne / globalne ekonomije, a razgranate mreže poslovnih subjekata i potrošača prelijevaju se preko prostornih granica.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 109.

 

Poduzetništvo je životni stil kojim se ograničenja pretvaraju u izazove i podloge za kreativna rješenja.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 113.

 

Riječima i brojevima postojeći se svjetovi interpretiraju kako bi se potom izgradili i misaono propitali novi, još neviđeni i nedoživljeni.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 122.

 

Upravljanje riječima i brojevima vještina je prirođena ljudskom geniju (lat. genius - duh, stvaratelj) čiji se rast potiče učenjem, istraživanjem, analiziranjem i zapisivanjem.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 122.

 

Digitalna tehnologija omogućuje virtualna događanja kojima se opisuje događaj kakvim je trebao biti kada bi se ostvarivao pred posjetiteljima.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 128.

 

Prirodne znanosti polaze od dominacije jačega nad slabijim. Ekonomska znanost tumači i uređuje društvene odnose te nadilazi okrutnost prirodnih zakonitosti.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 128.

 

Znanja i vještine potvrđuju se svakodnevnim obavljanjem radnih zadataka.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 130.

 

Fakultet je javna visokoškolska ustanova u službi studenata s misijom dostizanja društva blagostanja.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 132.

 

Profesionalac privlači snom i stavom.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 134.

 

Kultura je resurs koji se uvećava trošenjem.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 141.

 

Um je neograničene prostranosti koja se u kabinetskom izdvajanju razvija i raste iz usmjerenosti u vlastito polje.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 152.

 

Put do originalne znanstvene misli vođen je naslovima pohranjenim u složenoj mreži pročitanoga te izdvojenim u jedinstvene, vlastite putokaze obrazovanoga pojedinca.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 154.

 

Ekonomija otvara vrata u začudnost međuljudskih odnosa pri proizvodnji i razmjeni (ne)materijalnih ideja, proizvoda i usluga.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 160.

 

Voda je simbol života, a Edenski i Akademov vrt simboli su ljudske žudnje za spoznajom.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 162.

 

Današnjim djelovanjem akademske zajednice oblikuju se buduće gospodarske i društvene istine.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 166.

 

Unutarnja geometrijska pravilnost kristala slika je ljudske težnje za dostizanjem jasnoće u razumijevanjima i predviđanjima.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 171.

 

Cilj, misija i vizija putokazi su za ostvarenje želja, namjera i snova.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 172.

 

Ekonomski snovi izražavaju se nizovima riječi i brojeva na čijem je početku vizija, a na završetku – OStvarenje sna. U povezivanju tih dviju krajnjih točaka (vizije i OStvarenja) misija je pronaći i udružiti OSobe koje teže zajedničkom cilju.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 173.

 

Na spoju naslijeđenoga i suvremenoga ograničenja se pretvaraju u prednosti.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 177.

 

Pretjerivanje je pretpostavka izdvajanja, a ako je popraćeno neodustajanjem, tada je to formula uspjeha.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 179.

 

Istraživački pothvati nisu izgubljene investicije, nego visokovrijedni načini učenja.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 180.

 

Oponašanje donosi financijsku dobit, ali ne i revolucionarni pomak.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 181.

 

Spoznaje se objavljivanjem stavljaju na raspolaganje, prosudbu, izmjenu i nadgradnju.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 182.

 

U društvu izobilja poslovni je uspjeh osmisliti, proizvesti i ponuditi novinu koja će postati društveno korisna potreba.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 185.

 

Ako se učenju pristupi kao igri prema poznatim pravilima, istraživanje postaje porivom od kojega se ne odstupa.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 190.

 

Fakultet na kojemu je provedeno studijsko doba istaknuta je cjeloživotna osobna oznaka

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 194.

 

Opažanje je rezultat prethodnih iskustava, stečenih istraživačkih vještina i razvijene imaginacije.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 196.

 

Ekonomska predviđanja donose se na temelju mjerenja prethodnih učinaka, kao i na temelju utvrđivanja stajališta pojedinaca, društvenih skupina i društva u cijelosti.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 199.

 

 

Međuzavisnost znanosti i društva ohrabruje na nadgradnju znanstvenih pristupa.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 201.

 

Sličnost društva i prirode čita se u ustaljenim obrascima ponašanja i promjena. Otkrivanjem takvih obrazaca ekonomija razumijeva, predviđa i usmjerava promjene te se tako nameće za OS društvenih gibanja.

Horvat, Jasna. 2021. Ave, OsEconomia. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 213.

 

bottom of page