top of page

Udžbenik Osnove statistike sadrži iscrpna pojmovna pojašnjenja iz područja statistike s posebnim naglaskom na analizama zanimljivim za ekonomiste i privrednike. Ujedno udovoljava znanstvenim i nastavnim kriterijima, ponajprije izraženim u načinu na koji prezentira temeljna znanja iz statističke teorije i prakse. Izložena građa razdijeljena je u dvanaest poglavlja prikazanih na 680 stranica s 310 tablica, 23 shematskih prikaza, 200 primjera, 196 slika te 91 grafikon. Na kraju svakog poglavlja ponavljaju se prethodni sadržaji kako u pitanjima za provjeru teorijskog znanja tako i u praktičnim primjerima za vježbu zadataka. Snalaženju u pregledu trenutačnih spoznaja doprinosi i pregled literature te preporuke za uporabu statističkih programa za računala.

 

Rubnice udžbenika donose zanimljivosti iz znanstvenog i popularnog okruženja te na taj način potiču na proširivanje i produbljivanje stečenih znanja. Premda je udžbenik Osnove statistike ponajprije namijenjen studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija i istraživačima društvenih znanosti, zbog svoje višenamjenske uloge može biti zanimljiv nestatističarima, računovođama, revizorima, rukovoditeljima, privrednicima i srednjoškolcima. Udžbenik Osnove statistike sadrži dvanaest poglavlja: - Temeljni pojmovi - Numerički niz i grafičko prikazivanje podataka - Deskriptivna statistika - Osnove vjerojatnosti - Slučajna varijabla - Sampling distribucija i procjena parametara populacije - Testiranje hipoteza - Hi-kvadrat test - Korelacijska analiza - Regresijska analiza - Indeksi - Trend

bottom of page