top of page

Pisma Irene Vrkljan i Jasne Horvat različita su. Na nekim mjestima fili­gransko je prisjećanje protkano decentnim lirizmom i unutarnjom mu­drošću Irene Vrkljan što epistoli vraća, izgubljeno internetovskom brzom komunikacijom, dosto­janstvo sporosti. Znatno raspričanija, razigranija i duža pisma Jasne Horvat pokazuju raspršenost nje­zinih interesa kojima pri­kriva zadovoljstvo i osje­ćaj sreće koji joj nudi ova komunikacija.
Helena Sablić Tomić

bottom of page